Zespół muzyczny TIMANTI - taniec w chmurach

 Śluby i Wesela / 231 - wyświetlenia

Zespół muzyczny TIMANTI

Zespół muzyczny TIMANTI – OPRAWA MUZYCZNA WESEL, DANCINGÓW, EVENTÓW FIRMOWYCH, STUDNIÓWEK, ZABAW SYLWESTROWYCH I KARNAWAŁOWYCH I INNYCH IMPREZ.

Zespół muzyczny TIMANTINasi Klienci znają się na muzyce, a my robimy wszystko by ich nie zawieźć.

TIMANTI to cove­rowy zespół gra­jący muzykę roz­ryw­kową.
Gra­jący w nim instru­men­ta­li­ści to muzycy posia­da­jący duże doświad­cze­nie sce­niczne. Sym­bo­lem naszym jest „dia­men­to­nuta”, która ozna­cza że sta­ramy się być dia­men­tem wśród zespo­łów zaj­mu­ją­cych się m.in. oprawą wesel.

Gramy muzykę czy­stą, lekką o cie­płym, mięk­kim i zbli­żo­nym do ory­gi­nału brzmie­niu, ale też dyna­miczną, przy któ­rej można się świet­nie bawić. Prio­ry­te­tem zespołu jest osią­gnąć jak naj­lep­sze brzmie­nie na każ­dej impre­zie. My nie męczymy muzyką.

W naszej ofer­cie znaj­duje się też pro­fe­sjo­nalna wytwor­nica cięż­kiego dymu za pomocą któ­rej prze­no­simy Młodą Parę w świat bajki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *