Z pewnością znalazłeś się na tej stronie, ponieważ szukasz sposobu, jak dotrzeć do szerszego grona potencjalnych klientów i nie stracić przy tym majątku wydanego na nieodpowiednią reklamę, prawda?

Poniżej dowiesz się co zrobić, by do nas dołączyć i pokazać się klientom BEZPŁATNIE! Czytaj dalej...

Portal, blog, katalog firm imprezowych

Jak dodać bezpłatnie Twój film do naszego kanału YouTube?

Np. taki jak ten:

Warto wiedzieć, że wszystkie filmy umieszczamy na naszym kanale bezterminowo.

Do końca 2018 roku zamieszczamy Twoje filmy BEZPŁATNIE.

Od stycznia 2019 dodawanie filmów będzie zgodne ze standardowym cennikiem.


Warto zaznaczyć, że do każdego dodanego filmu, będzie wciąż dodawany wpis w katalogu firm bezpłatnie.


Stąd też, jeśli chcesz, by Twoja reklama zaistniała na portalu Obsługa Imprez PL bezpłatnie - pospiesz się. Wszystkie pytania możesz kierować na kontakt@ObslugaImprez.pl

Gotowy do publikacji film możesz przesłać przez stronę WeTransfer.com podając nasz adres mailowy jako odbiorcę: kontakt@ObslugaImprez.pl
i jednocześnie w treści wiadomości wpisując wypełnioną zgodę:


“Miejscowość i data: ...
Zlecenie publikacji i jednoczesna zgoda na publikację filmu na kanale Youtube i na portalu “OBSŁUGA IMPREZ PL”

Imię i nazwisko:
Adres firmy (lub zamieszkania):
Telefon:
Adres e-mail:
Tytuł filmu:
Współautorzy:

O Ś W I A D C Z E N I E
Oświadczam, że przesłany film jest mojego autorstwa. Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące filmu należą do mnie oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Biorę na siebie odpowiedzialność za treść publikowanego filmu i ewentualne roszczenia osób trzecich.
Wykorzystane w filmie ujęcia należą do mnie, posiadam odpowiednie licencje na ich wykorzystanie lub pisemne zgody występujących osób.

Zlecam publikację tego filmu na portalu “OBSŁUGA IMPREZ PL” i należącym do portalu kanale Youtube. Jednocześnie wyrażam zgodę na bezterminową publikację tego filmu na w/w portalu i kanale oraz we wszystkich powiązanych mediach, w celu promocji filmu.
Przyjmuję do wiadomości, że wydawca zastrzega sobie prawo do decydowania o terminie publikowania. Ponieważ publikacja filmu jest na moje zlecenie, przyjmuję również do wiadomości, że nie przysługuje mi żadne wynagrodzenie z tytułu publikacji filmu.

Wyrażam zgodę na zaopatrzenie filmu w czołówkę i zakończenie będące identyfikacją portalu "OBSŁUGA IMPREZ PL”

Zaczynamy współpracę?

Zatem wyślij swój film lub skontaktuj się z nami - kontakt@ObslugaImprez.pl,

także przez nasz fanpage na FB - przez wiadomość messengera.

"Najlepsze miejsce na reklamę

to duża ilość miejsc, w których będzie widać Twoją firmę"

Copyright Obsługa Imprez PL 2018